A PÉCSI PÜSPÖKSÉG ÉVEZREDES ÖRÖKSÉGE

A PÜSPÖKVÁR TITKAI. A PÜSPÖKI PALOTÁTÓL A DZSÁMIIG - A PÉCSI EGYHÁZMEGYE ÉVEZREDES ÖRÖKSÉGÉNEK TURISZTIKAI VONZERŐVÉ FEJLESZTÉSE

Pályázati azonosító: DDOP-2.1.1/E,F-12-k2-2012-0001
A projektgazda: Pécsi Egyházmegye
A projekt helyszíne: Pécs – Püspöki Palota (hrsz.: 18295), Püspöki Palota kertje (hrsz.: 18295), Titkos átjáró – a földalatti egyház (hrsz.: 18295), Pécsi Székesegyház (hrsz.: 18295), Fogadótér (hrsz.: 18295), Magtár Látogatóközpont (hrsz.: 18292/3), Püspöki KincsTár (hrsz.: 18343), Csontváry Múzeum épülete (hrsz.: 18384), Belvárosi Plébániatemplom (Dzsámi) (hrsz.: 18479),  Zarándokház (hrsz.: 18301/2).

Beruházás összköltsége: 1 501 402 201 Ft.
Elnyert EU-s támogatás: 1 497 246 126 Ft.

A fejlesztés szakmai tartalma

A projektelemek egy látogatási útvonalra felfűzhető komplex programcsomagot alkotnak, de önállóan is megtekinthetőek; bemutatásuk a látogatási útvonal sorrendjét követi:

Magtár Látogatóközpont – Püspöki Pince

A fejlesztés során az egykor magtárként és főpinceként használt barokk épület új, sokrétű turisztikai rendeltetést kapott, ez lett a látogatási útvonal kiindulópontja, az egyházmegye turisztikai központja: borászati kiállítással, borkóstoló térrel, konferencia-, rendezvény- és szekciótermekkel, valamint imázsfilmvetítéssel a Pécsi Egyházmegye értékeiről.

„Titkos átjáró – a földalatti egyház” – kiállítás

A kiállítás két részből áll, a föld alatti része az egykori ún. püspöki kispincében kapott helyet, míg a föld feletti részének otthont adó kerti épületet a 19. század második felében emelték. A fenti részben kialakított, három nagyobb és egy kisebb helyiségből álló kiállítás a kommunista diktatúra egyházüldözését, a vértanú egyházat mutatja be, különös tekintettel a Pécsi Egyházmegyére.

Püspöki Palota kertje

A vezetett turistaforgalom előtt megnyitott, egyedülálló mediterrán hangulatú kertben egzotikus, különleges fafajták találhatók. Az értékes egyedek termé- szetesen a mostani fejlesztés keretében végzett revitalizáció során is megtartásra kerültek, emellett új, a kert hangulatához illő növények telepítésére is sor került. A kert korábban rossz állapotú építészeti elemei, szobrai és szökőkútja is felújításra került.

Püspöki Palota

A turisták által eddig nem látogatható püspöki székház is megnyitotta kapuit a vezetett látogatók előtt, a kapualjon és a díszlépcsőházon keresztül az első emeletre érkezve megtekinthető az emeleti előcsarnok, valamint a keleti szárny hat termében – a palota antik bútoraival berendezett – főpapi lakosztály enteriőrsora (dolgozószoba, szalon, kisszalon, előszoba, szalon, háló). A projekt során a látogatási útvonal termei felújításra, az antik bútorok és műtárgyak restaurálásra kerültek, de megújult az elektromos hálózat és a gépészet is.

Pécsi Székesegyház

A jelen projekt keretében megújult a székesegyház délkeleti tornya, emellett új turisztikai attrakcióval gyarapodott a templom, mivel a torony felső szintjén kilátó létesült, ahonnan kiváló panoráma nyílik Pécs városára és a Mecsekre. A székesegyház déli részének a tetőzete is renoválásra került. Sor került a templomtér teljes világítási rendszerének korszerűsítésére, az altemplomban pedig a székesegyház három történeti építési periódusának makett-rekonstrukciója kapott helyet.

Zarándokház

A Káptalan utcai Zarándokház – amelynek épületét egykor a székeskáptalan emeltette – jelen projekt keretében teljesen megújult és átépített 11 szobája a 21. század igényeinek megfelelő körülményekkel, új bútorzattal várja a zarándokcsoportokat.

Püspöki KincsTár – a kanonoki palotában

A projekt során teljesen felújított épület emeletén a dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök által újonnan megalapított egyházművészeti gyűjtemény, a Püspöki KincsTár kapott helyet, amely a keresztény lelkiséget egyházművészeti szempontból reprezentálja. A földszinten a kapualjtól balra kávézó és teaház kapott helyet, míg a kapualjtól jobbra információs pont és múzeumpedagógiai műhely létesült.

Dzsámi – Belvárosi Plébániatemplom

Jelen projekt keretében a dzsámi építészeti, belsőépítészeti, épületszerkezeti, gépészeti és elektromos felújítására, restaurálására, valamint a turisztikai infrastruktúra kialakítására került sor, ezek mellett az akadálymentes látogatás lehetősége is kialakításra került, interaktív, tabletes vezetésű látogatási útvonallal az altemplomi és földszinti terekben, egy 3 dimenziós épületrekonstrukciós, érintőképernyős építéstörténeti kiállítással és a földszinten egy török kori történeti kiállítással zárul.

Csontváry Múzeum

Jelen projekt keretében az épület külső homlokzatának a felújítására került sor, valamint renoválták a földszinti termeket, amelyek időszakos kiállításoknak adnak majd otthont. Rendezésre és kiépítésre került a ház belső udvara is, amely így ezután nyitott rendezvénytérként működhet.