GYULAI ALMÁSY-KASTÉLY LÁTOGATÓKÖZPONT

HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK AZ ALFÖLDI KASTÉLYOKBAN
– A GYULAI ALMÁSY-KASTÉLY ÉVSZÁZADAI

Pályázati azonosító: DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001
Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata
Projekthelyszín: Gyula, Várkert, Kossuth Lajos u. 15.; hrsz. 2637/1 és a 2637/2
Műemléki törzsszám: 727

Beruházás összköltsége: 2 406 589 764 Ft.
Elnyert támogatás: 2 406 589 764 Ft.

A fejlesztés szakmai tartalma:

A látogatás vezérfonala az okostelefonos/visualguide-os vezetés, amely az épület egyes pontjain elhelyezett számoknál számos odaillő adekvát információt, hiteles történetet, anekdotát és legendát közöl az épület falai között zajló egykori életről

Imázsfilm vetítőterme – a látogatási útvonal első állomása, ahol a kiállítás és a kastélybemutatás programját felvezető és megalapozó filmet tekintik meg a vendégek

Személyzeti rész kiállítási terei:

 • A személyzeti szoba
 • Az inasszoba
 • A ruhaszobában
 • A házvezetőnő munkaszobája
 • A házvezetőnő hálószobája
 • A tárolószoba
 • A konyha

Földszinti kiállítási terek

 • A gyulai kastély fordulatos történetének főbb eseményei a falra helyezett nagyméretű időszalagon kerültek bemutatásra
 • A gyulai kastély építéstörténetének számos periódusa egy a teljes épületet bemutató 1:25 arányú óriásmaketten került bemutatásra
 • Az évszázadok során a kastélyt tulajdonló három arisztokrata család, a báró Harruckern, a gróf Wenckheim és a gróf Almásy família a falakon elhelyezett három kiterjedt családfa, valamint a térbe állított tapintható családi címerek és azok értelmezése segítségével került bemutatásra
 • Az „élő emlékezet” szobában egy monitoron az egykor a kastélyt tulajdonló családok leszármazottaival készült interjúfilmek tekinthetők meg
 • A kiállítás része az üvegezett veranda (télikert) is
 • Az egykori kisebédlő L alakú termében a kastély történetének történelmi szempontból is kiemelkedő eseményei kerültek feldolgozásra, a tíz (későbbi) aradi vértanú tábornok gyulai lefegyverzése, valamint a kastélybeli királylátogatások
 • Az emeletre a kastély eredeti formájában helyreállított főlépcsőjén keresztül jut fel a látogató

Emeleti kiállítási terek

 • A komornaszoba
 • Az olvasószoba
 • Négy tematikus tér, amely a korabeli kastélyéletet újszerű megközelítésben mutatja be: Tisztálkodás, Öltözködés, Társasági élet, Élet a kastélyon kívül
 • A kastély gyermeklakói
 • Főúri teremsor tematikus kiállítás
 • Grófnői háló
 • Női szalon
 • Nagyebédlő
 • Grófi szalon
 • Grófi háló
 • Dolgozó- és könyvtárszoba
 • Albrecht Dürer családja és Gyula város kiállítás
 • Időszakos kiállítótermek
 • Modern, 21. századi installációk, mint a bemutatás eszközei

A kastély szolgáltatásai:

 • Múzeumpedagógiai műhely és történelmi játszóház
 • Cukrászda–kávézó
 • Ajándékbolt
 • Rendezvényi terek
 • Turisztikai információs pont
 • Integrált látogatómenedzsment rendszer
 • A kastély keleti víztornyának a tetején toronykilátó létesült
 • A védett kastélypark
 • Díszvilágítás kialakítása